top of page
Image by Pierre Blaché

מלגות בארה"ב

גם ללימודים בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות יש, ובכן, הרבה אפשרויות. הלימודים בארה"ב אמנם נחשבים ליקרים במקור, אולם קיימות מלגות רבות מאוד דרך כל אוניברסיטה ישירות, כמו גם מלגות רוחביות דוגמת מלגת Fulbright מטעם משרד החוץ האמריקאי. מוזמנים לקרוא עוד במאמרים למטה, כמו גם להעיף מבט ברשימת המלגות המלאה שלנו.

bottom of page