top of page
 • תמונת הסופר/תBen Luria

מלגת DAAD ללימודים בגרמניהאמ;לק: מלגת מחייה ללימודי תואר שני בכל אוניברסיטה מוכרת בגרמניה, בדומה לשיבנינג הבריטית או פולברייט האמריקאית. אין הכרח בידיעת השפה הגרמנית, דרישות השפה הן בהתאם לקורס הנבחר.


איפה: כל אוניברסיטה מוכרת בגרמניה.


תחום לימודים: כל תחום; תארים של שנה או שנתיים.


תאריכים רלוונטיים: פתיחת ההגשה למלגה - 20 ביולי; דדליין להגשה - 31 באוגוסט. שימו לב כי הגשת המועמדות לתכניות הלימוד מתרחשת בנפרד, והדדליינים שלהן יכולים להיות מוקדמים מכך.


המלגה וישראל: ישראל נכללת ברשימת המדינות המשתתפות בתכנית. יש בישראל משרד מקומי למלגה המספק מידע וייעוץ למתמודדים.


גיל: אין הגבלת גיל; לצד זאת, צריך שההגשה תהיה עד מקסימום שש שנים לאחר השלמת התואר הראשון (או התואר השני במידה ולמדתם כבר אחד).קריטריונים למועמדות למלגת DAAD:

 • יכולת אקדמית מוכחת

 • עניין מובהק/זיקה לתואר הנבחר וללימודים בגרמניה

 • פעילות חוץ-אקדמאית/"מנהיגות"

 • שימו לב כי אינכם יכולים לקבל מלגה זו אם שהיתם בגרמניה מעל 15 חודשים בזמן ההגשה.

דרישות ההגשה למלגה:

 • גיליון ציונים - באנגלית או גרמנית

 • מסמכים מזהים - באנגלית או גרמנית

 • קבלה לתואר שני במוסד גרמני - מועדי ההגשה והקבלה שונים בין מוסד למוסד, ולכן אפשרי להגיש את המועמדות למלגה גם טרם הקבלה לתואר; לצד זאת, מכתב הקבלה צריך להיות מועבר למלגה טרום התחלת הלימודים.

 • הוכחת ידיעת שפה (אנגלית או גרמנית, בהתאם לקורס) - השפה הזרה הנדרשת ממך היא בהתאם לתואר בו בחרת. ישנם תארים בגרמניה המועברים באנגלית, ולכן הדרישה שלהם בהתאם תהיה בדומה למלגות במדינות אחרות: ציונים בתוקף (מהשנתיים האחרונות) במבחן TOEFL או IELTS. לצד זאת, במידה ואתם דוברים גרמנית ומעוניינים ללמוד בתואר בשפה המקומית, עליכם להביא תוצאות בתוקף של מבחן DSH או TestDaF.

 • קורות חיים (עד 3 עמודים)

 • הצהרה אישית (1-3 עמודים) - על הסיבות האקדמיות והאישיות בגינן את/ה רוצה ללמוד בגרמניה. במלגה ממליצים לכלול את החלקים הבאים:

  • סקירה של הרקע שלך - האקדמי, הידע הרלוונטי, הכישורים, והישגים בולטים

  • מוטיבציה אקדמית - למה אתה רוצה ללמוד בקורס הזה, במוסד הזה, במדינה הזאת

  • סיבות להגשת המועמדות למלגה, וכיצד היא תוכל לעזור לך לממש את יעדיך

  • תחומי עניין אישיים - תחביבים, הישגים לא-מקצועיים, פעילות התנדבותית וכד'

 • המלצה אקדמית - המלצה כתובה ממרצה (דוקטור/פרופסור). על פי ההנחיות באתר, ההמלצה צריכה להיות חתומה ידנית ולהישלח בדואר על ידכם או על ידי הממליץ/ה למשרדי המלגה בישראל.


ועוד קצת מידע כללי:

לארה"ב יש את Fulbright, לבריטניה את Chevening, ולגרמניה? לגרמניה יש את DAAD - מלגה ממשלתית שנועדה לעודד סטודנטים בינלאומיים לבוא וללמוד בגרמניה מכל המקומות.


שימו לב כי מדובר על מלגת מחייה ולא על מלגת שכר לימוד; שכר הלימוד בגרמניה, באוניברסיטאות הציבוריות ובמרבית הקורסים, הינו נמוך-עד-לא-קיים, כך שהדבר לא מהווה בעיה ממשית. לצד זאת, באם תבחרו תואר ספציפי שכן יש לו עלות משמעותית (כמו לדוגמה חלק מתארי ה-MBA במדינה), המלגה לא תכסה את שכר הלימוד, אלא רק את המחייה.


המלגה מכסה:

 • שכר מחייה חודשי של כ-900 יורו

 • תשלום על ביטוח בריאות וביטוח תאונות

 • תקציב נוסף לחומרי לימוד ולטיסות

 • תקציב נוסף ללימודי גרמנית לפני תקופת הלימודים ובמהלכה


כפי שצוין למעלה, למלגה יש משרד מקומי בישראל עם אתר בעברית. אם יש לכם/ן עוד שאלות, ניתן לפנות גם אליהם לעוד מידע וייעוץ!

Comments


bottom of page