top of page
  • תמונת הסופר/תYael Kishon

ארסמוס מונדוס: תארים משולבים באירופה ובעולם | Erasmus Mundus Joint Masters(EMJM)אמ;לק: מסלול-אב מטעם האיחוד האירופי לתארים משותפים באוניברסיטאות באירופה ובעולם, הכוללים מלגות ומימון מלא

ארסמוס מונדוס (Erasmus Mundus) הינה תוכנית לימודים יוקרתית מטעם האיחוד האירופי המציעה תוכניות לתואר שני המתנהלות בכמה אוניברסיטאות ומדינות במשותף. כלומר, תארים שבהם סמסטר אחד יילקח באוניברסיטה בסקוטלנד, והסמסטר הבא באוניברסיטה באיטליה לדוגמה.


התארים המוצעים כוללים מגוון תחומים כגון מדעי החיים, מדעי החברה, מדעים מדוייקים ועוד. לכל תואר תחת ארסמוס מונדוס המאפיינים שלו, לרבות אילו אוניברסיטאות ומדינות הוא כולל.


כ-15 מלגות מוצעות לכל תוכנית ומוענקות לסטודנטים בינלאומיים, לרוב מספר מקומות מצומצם מיועד לסטודנטים ממדינות המזרח התיכון, כולל ישראל.


רשימת חלק מהתוכניות המוצעות במסגרת המסלול:דרישות הגשה לתכניות במלגת ארסמוס מונדוס:

משתנות בין תוכנית לתוכנית וכך גם מועדי ההגשה


הגשת מועמדות:

סטודנטים יכולים להגיש 3 מועמדויות לתוכניות שונות תחת המלגה


מה המלגה מכסה:

  • מימון דמי הלימוד, ביטוח בריאות ומלגת מחייה

  • גובה המלגה תלוי בדמי הלימוד של כל תוכנית, יכול להגיע עד 9000 יורו בשנה, החזר נסיעות בגובה 3000 יורו בהתאם למקום המגורים ומלגת מחייה בגובה 1000 יורו לחודש.

  • גובה המלגה הסופי יכול להיות מושפע מהתכנית הספציפית, אזרחות הסטודנטים, מרחק מהמדינה המארחת ועודה תלוי בלאום הסטודנטים ומרחק מקום מגוריהם מהמדינות המארחות

Comments


bottom of page