top of page
 • תמונת הסופר/תYael Kishon

מלגת היינריך בול לגרמניה | Heinrich Böll Stiftung (HBS)אמ;לק: מלגת מחייה ללימודי תואר שני בכל אוניברסיטה מוכרת בגרמניה, מטעם קרן היינריך בול המזוהה עם המפלגה הירוקה בגרמניה

איפה: כל אוניברסיטה מוכרת בגרמניה.


תחום לימודים: כל תחום.


תאריכים רלוונטיים: תאריכי ההגשה הם ה-1 בספטמבר או ה-1 במרץ. שימו לב כי הגשת המועמדות לתכניות הלימוד מתרחשת בנפרד, והדדליינים שלהן יכולים להיות שונים.


המלגה וישראל: המלגה היא בינלאומית, ללא הקצאה פר-מדינה. יש בישראל משרד מקומי לקרן וניתן לפנות אליהם למידע נוסף ולהתייעצות.


גיל: לא ידוע לנו על הגבלת גילקריטריונים למועמדות למלגת HBS:

 • יכולת אקדמית מוכחת

 • עניין מובהק/זיקה לתואר הנבחר וללימודים בגרמניה

 • פעילים ומעורבים חברתית/פוליטית

 • בעלי ידע בשפה הגרמנית


דרישות ההגשה למלגה:

 • קורות חיים באנגלית או גרמנית

 • זכאות לתואר ראשון וגיליון ציונים

 • מכתב קבלה לתואר שני

 • הוכחה לפעילות התנדבותית/חברתית

 • הוכחת ידיעת השפה הגרמנית: עליכם להביא תוצאות בתוקף של מבחן DSH או TestDaF ברמה B2.

 • מכתב מוטיבציה (הצהרה אישית) המפרט את הסיבות בגינן אתם מגישים מועמדות למלגה, זיקה לתואר הנבחר והדגשת פעילותכם במעורבות חברתית-פוליטית

 • שני מכתבי המלצה – המלצה המעידה על יכולות אקדמיות והמלצה המעידה על יכולות בינאישיות ומעורבות חברתית

 • דוקטורנטים יצרפו פירוט של הצעת המחקר (עד 10 עמודים)

לאחר ההגשה (כאמור, במרץ או ספטמבר), תשובות בנוגע לשלב הראשוני יגיעו במאי או נובמבר בהתאם למועד ההגשה. במידה ועברתם שלב, תזומנו לראיון עם מרצה בגרמניה ובמידה ותעברו את השלב השני תזומנו לסדנת ראיונות ודיון קבוצתי אונליין.


ועוד קצת מידע כללי:

ארבע קרנות בגרמניה המשוייכות למפלגות שונות מציעות מלגות לסטודנטים בינלאומיים. מבין הארבע, מלגת היינריך בול מזוהה עם המפלגה הירוקה.


כל קרן מחזיקה באוריינטציה פוליטית שונה בהתאם לשיוך והמימון הפוליטי שלה, ומתפקדת כמכון מחקר שגם מוציא לפועל פרויקטים שונים. בנוסף, הקרנות מקדמות נושאים בתחום ההשכלה הגבוהה ומציעות מלגות לסטודנטים בינלאומיים. לכל הקרנות יש סניפים בארץ וניתן לפנות אליהם לבירור פרטים נוספים.


הבדל אחד מרכזי בין המלגות של הקרנות לבין מלגת DAAD הוא ההכרח בידיעת השפה הגרמנית, במידה וברצונכם להגיש מועמדות למלגה מטעם אחת הקרנות.


המלגה מכסה:

 • שכר מחייה חודשי של 861 יורו לסטודנטים לתואר שני | שכר מחייה חודשי של 1200 יורו לדוקטורנטים ו-100 יורו עבור החזר נסיעות

 • סטודנטים בעלי דרכון אירופאי יהיו זכאים למלגת מחייה בגובה 752 יורו וקצבה למימון עלויות הלימודים בגובה 300 יורו | דוקטורנטים בעלי דרכון אירופאי יהיו זכאים למלגת מחייה בגובה 1350 יורו ו-100 יורו עבור הוצאות מחקר


כפי שצוין למעלה, לקרן יש משרד מקומי בישראל. אם יש לכם/ן עוד שאלות, ניתן לפנות גם אליהם לעוד מידע וייעוץ!

Commenti


bottom of page